Certificeringen

GMP+ FSA

De Lange is GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) gecertificeerd. We kunnen daarmee producten met een GMP+ keurmerk leveren.
GMP staat voor ‘Good Manufacturing Practices’ (goede wijze van produceren) en de + voor de integratie van HACCP (‘Hazard Analysis and Critical Control Points’).
Een GMP+ FSA certificaat bevestigt dat je risicobeheersysteem voor voederveiligheid voldoet aan de hoogste industrienormen. Dit is niet alleen goed nieuws voor de voederveiligheid, maar ook voor je zaken.
We zien dat in voeders en verzorgingsproducten voor dieren steeds vaker etherische oliën en van natuur afgeleide producten verwerkt worden… Laat ons daar nu juist goed in zijn!

SKAL BIO

De Lange is SKAL BIO gecertificeerd. We kunnen producten met een BIO keurmerk leveren.
Skal Biocontrole is dé onafhankelijke stichting die er op toe ziet dat biologische producten in Nederland voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Een Skal certificaat is een certificaat waar ieder bedrijf dat biologische producten produceert, verwerkt, verpakt, importeert, verhandelt of opslaat, over moet beschikken.

ISO 9001

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van de processen bij De Lange.

ISO 14001

Volgens ISO 14001 zijn milieuaspecten de onderdelen van de activiteiten, producten en diensten van een organisatie die in wisselwerking kunnen staan met het milieu. Bij De Lange identificeren, evalueren, communiceren en documenteren we alle milieuaspecten, waardoor we gemakkelijk voldoen daan de ISO 14001-norm.

ISO 45001

ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daarnaast draagt het bij aan het voeren van een beleid dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Omdat welzijn, veiligheid, gezondheid en goede arbeidsomstandigheden toch al vanzelfsprekend zijn bij ons was het behalen van onze ISO 45001 certificering een eenvoudige en logische stap.